Блог пользователя Foggycat

Аватар пользователя Foggycat

Кто сказал, что нельзя распространять книги в кругу семьи ???

Прочитал Закон України від 23 грудня 1993 року № 3792-XII «Про авторське право і суміжні права»
Стаття 25. Вiльне вiдтворення творiв у особистих цiлях

1. Допускається без дозволу автора (чи iншої особи, яка має авторське право) i без виплати авторської винагороди вiдтворювати виключно в особистих цiлях або для кола сiм’ї попередньо правомiрно оприлюдненi твори, крiм:

а) творiв архiтектури у формi будiвель i споруд;

X