Wehikuł Wyobraźni (fb2)

Krzysztof Boruń   Andrzej Czechowski   Konrad Fiałkowski   Czesław Chruszczewski   Stanisław Lem   Krzysztof W. Malinowski   Marek Pąkciński   Bogdan Petecki   Zbigniew Prostak   Wiktor A. Żwikiewicz   Jacek Sawaszkiewicz   Jerzy Siewierski   Adam Wiśniewski   Witold Zegalski   Dariusz Filar   Janusz A. Zajdel   Danuta Owadowska-Zatryb
Wehikuł Wyobraźni [pl] 889K, 304 с.
издано в 1978 г.
Добавлена: 19.12.2011

Аннотация

Antologia opowiadań fantastycznonaukowych polskich pisarzy współczesnych.
Впечатления о книге:  


Прочитавшие эту книги читали:
X